Flexibilita, soulad citlivě zvolených materiálů, monumentální kompozice. Tato slova charakterizují nový administrativní projekt, který nabízí téměř 24 724 m2 prvotřídních kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, 3 824 m2 retailových prostor a 279 parkovacích míst.

Tramvajová a autobusová zastávka přímo před budovou, autobusové a vlakové nádraží vzdáleno 5 minut chůze. Přímé napojení na dálnici D1.

Návrh projektu vzešel z dílny CMC architects autorů Víta Másla a Davida R. Chisholma. 

Navrhovali jsme objekt na pozemku v severovýchodním cípu nově urbanizovaného území Karoliny, který je vnímán jako vstupní pozice ve směru od historického centra města a také k Frýdlantským mostům se obrací exponovaným nárožím.

Toto umístění předurčuje vnímání navrhovaného objektu jako „brány" do nové městské čtvrti. Městskou strukturu bloků a ulic přiléhajících čtvrtí jsme promítli do koncepce pobytového vnitrobloku, který jsme uvažovali jako klidné místo pro posezení v kavárně, četbu na lavičce, setkání s přáteli, na hranici mezi novým a starým městem.

Důležitými limitami při návrhu, typickými pro Ostravu, byly výdechy plynů z bývalých důlních děl a jejich ochranná pásma. Návrh přetváří tyto technologické prvky na specifická výtvarná díla. Navržené ochranné konstrukce jsou uvažované jako industriální kovová skulptura, která bude dominovat prostoru vnitrobloku a tvořit orientační bod v mentální mapě Karoliny. Zároveň jsme takto chtěli fixovat odkaz k jedné historické vývojové etapě celého území.