Administrativní budova Gate Nová Karolina je certifikována jako Zelená budova, a to dle britského certifikátu BREEAM v několika oblastech dle stanovených měřítek kvality, a to počínaje projektem, přes výstavbu až po samotné užívání budovy. Do hodnocených oblastí se řadí i spotřeba energií a vody, vliv na životní prostředí a na flóru i faunu, vliv na uživatele budovy (například kvalita vnitřního prostředí) a celkové fungování budovy.

Kromě tradiční zeleně v parteru budovy jsou na střeše instalovány i dva ostrůvky zeleně tvořené skupinou nízkých a vyšších keřů a také záhony kvetoucích rostlin. Všechny použité rostliny mají svůj původ v regionu střední Evropy a slouží především jako životní prostor a zdroj potravy pro hmyz a ptactvo. Skupiny keřů doplňuje osm kusů silných dřevěných špalků s předvrtanými otvory pro hmyz žijící ve dřevě starých nebo odumřelých stromů. V parteru jsou navíc umístěny volné kameny pro úkryt drobných obratlovců a hmyzu.

Ochranná stěna, instalovaná na střeše objektu, byla využita pro zavěšení čtyř desítek budek pro rorýse, kteří jsou chráněným druhem a svůj životní prostor si stále častěji nachází v městském prostředí. Rorýsům budou dělat společnost netopýři, pro které jsme v souladu s doporučeními BREEAM vybudovali stejný počet budek.